Người dùng xe máy điện lợi đủ đường từ chính sách thuê bao pin ưu việt của VinFast

(CGOL) Với chính sách cho thuê pin ưu việt của VinFast, chi phí cao và những vấn đề phát sinh lâu dài của pin không còn là rào cản với người mua xe điện. Giá thuê pin linh hoạt Với

Người dùng xe máy điện lợi đủ đường từ chính sách thuê bao pin ưu việt của VinFast

(CGOL) Với chính sách cho thuê pin ưu việt của VinFast, chi phí cao và những vấn đề phát sinh lâu dài của pin không còn là rào cản với người mua xe điện. Giá thuê pin linh hoạt Với